ஜந்தாம் படை

kcd_ainthaampadai-ilamaiththullal

a[3][4]