சடலமாக மீட்கப்பட்டார்

இவரை இனம்காண உதவி கோரும் பாதுகாப்புத் தரப்பினர்.

கொழும்பு வெள்ளவத்தை பிரதேசத்தில் வைத்து கைது செய்து கொண்டு செல்லப்பட்ட இவர் தற்போது சடலமாக கொழும்பு மரணபரிசோதனைகாரியாலயத்தில்வைக்கப்பட்டுள்ளது  இவரது பெயர் சின்னத்தம்பி பகலவன்