கைஅடக்க தொலைபேசிகளுக்கான மென்பொருட்கள்

 

 

உங்கள் கைஅடக்கதொலைபேசி யில் பலவிதமான மென் பொருட்களை உள்ளது அதனை உங்கள் கைஅடக்கதொலை பேசியில் இட்டு பயன் படுத்தலாம் அனைத்தும் இலவசமாக

Facebook Mobile v. 1.0Google Maps for mobile featuring Latitude v. 3eBuddy v. 1.1 new! 

 

போன்றவையும் பயன் படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது உங்கள் கைஅடக்க தொலைபேசிக்கு ஏற்ப பலவகை மென் பொருட்கள் காணப்படுகின்றது.

 

மென் பொருட்களை தரவிறக்க இதில் கிளிக் செய்யவும்

அன்புடன் .கஜன்