பிரன்ஸ் இல் நடை பெற்ற திருட்டு

இன்று பிரான்ஸ் இல் நடைப்பெற்ற திருட்டுசம்பவம் தொடர்பான போட்டோக்கள்

இடுகையிட்டது ஹஜன்

இன்று காலை 9।30 மணி அழவில் வங்கி ஒன்றில் சனக்கூட்டம் நிறைந்து காணப்பட்டது।அதில் தழிழர்,வெள்ளையர்,கறுப்பர் என்று பல இனங்கள் காணப்பட்டனர்।அப்போது அங்கு நின்ற கறுப்பு இனத்தை சேர்ந்த இருவர் வங்கியில் நின்ற மக்கள் சிலரின் பணத்தை பறித்துக்கொண்டு ஓட முற்பட்ட வேளை காவலாளி கதவை புட்டிய வேளை காவலாளி க்கு २ காதை போத்தி அடி உடனே கதவை திறந்து விட்டான் உடனே அவர்கள் ஓட்டம் எடுத்தனர்.ஹஜன்