பிறந்த நாள்ஞாபகப்படுத்தி

எமது பிறந்தநாள்களினை நாம் மறக்கலாம் அல்லது நண்பர்களது பிறந்தநாளை நாம் மறக்கலாம் அதனை மறக்காமல் இருப்பதற்கு இந்த இணையம் ஒரு உதவியை செய்கிறது.அது தான் இந்த இணையம்இங்கே கிளிக் செய்யவும் இங்கே கிளிக்செய்யவும்