கடி ஜோக்ஸ்

வாழ்க்கை என்பது பனைமரம் போல.ஏறினா நுங்கு ! விழுந்தா சங்கு!!!!!!!.

பயம் தான் தோல்விக்கு முக்கிய காரணம்.....
அதனால இனிமேல் கண்ணாடிய பார்க்காதீங்க.

வகுப்பறை என்பது ரயில் மாதிரி
முதல் இரண்டு பெஞ்ச் வீ ஐ பீ (VIP)
நடுவில் இரண்டு பெஞ்ச் பொது (GENERAL) கடைசி இரண்டு தூங்கும் பெஞ்ச் (SLEEPER)

ஆண்கள் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் .... பெண்கள் நிறைய கேள்வி கேட்காமல் இருந்தால்.

அந்த கோயில் மண்டபத்தில் இரவில் யாரும் தங்குவதில்லையே ஏன்?
அங்குள்ள கோவில் யானைகளுக்கு தூக்கத்தில் நடக்கும் வியாதியாம்.

பேச முடியாத வாய் எது?
செவ்வாய்